Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 1.27 trang 9 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một...

Câu 1.27 trang 9 Sách bài tập Lý 12 Nâng cao: Một rong rọc có bán kính 50 cm và có momen quán tính 0,05 đối với...

Một rong rọc có bán kính 50 cm và có momen quán tính 0,05 đối với trục của nó. Ròng rọc chịu một lực không đổi 1,5 N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi quay được 2 s.. Câu 1.27 trang 9 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG I: ĐỘNG LỰC HỌC VẬT RẮN

Một rong rọc có bán kính 50 cm và có momen quán tính 0,05 \(kg.{m^2}\) đối với trục của nó. Ròng rọc chịu một lực không đổi 1,5 N tiếp tuyến với vành. Lúc đầu ròng rọc đứng yên. Tính tốc độ góc của ròng rọc sau khi quay được 2 s.

Giải

\(\eqalign{  & M = I\gamma  \cr&\Rightarrow F.R = I\gamma  \cr&\Rightarrow\gamma= {{F.R} \over I} = {{1,5.0,5} \over {0,05}} = 15\,\,rad/{s^2}.  \cr  & \omega  = \gamma  t= 15.2 = 30\,\,rad/s. \cr} \)

Quảng cáo