Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.23 trang 16 SBT vật lý lớp 12 Nâng cao: Biên...

Câu 2.23 trang 16 SBT vật lý lớp 12 Nâng cao: Biên độ của một dao động điều hòa 0,50 m. Li độ hàm sin, gốc thời...

Biên độ của một dao động điều hòa 0,50 m. Li độ hàm sin, gốc thời gian chọn vào lúc li độ cực đại. Xét trong chu lì dao động đầu tiên, tìm pha của dao động ứng với các li độ. Câu 2.23 trang 16 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Biên độ của một dao động điều hòa là 0,50 m. Li độ hàm sin, gốc thời gian chọn vào lúc li độ cực đại. Xét trong chu kì dao động đầu tiên, tìm pha của dao động ứng với các li độ

a) 0,25 m                                 b) -0,30 m

Quảng cáo

c) 0,50 m                                 d) 0,40 m

\(x = 0,5\sin \left( {\omega t + {\pi  \over 2}} \right)\) (cm) trong chu kì dao động đầu tiên, pha biến đổi từ \({\pi  \over 2}\) đến \({{5\pi } \over 2}\)

a) \({{5\pi } \over 6};\)                      b) \(218,{87^0};\)

c) \({\pi  \over 2};\)                      d) \(126,{87^0}.\)                                                                         

Quảng cáo