Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.3 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao:...

Câu 2.3 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi...

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi. Câu 2.3 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

A. cùng pha với li độ                                                  

Quảng cáo

B. ngược pha với li độ                       

C. sớm pha \({\pi  \over 2}\) so với li độ                                             

D. trễ  pha \({\pi  \over 2}\) so với li độ          

Chọn đáp án C.

Quảng cáo