Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.4 trang 12 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong dao động...

Câu 2.4 trang 12 SBT Lý 12 Nâng cao: Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi...

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi. Câu 2.4 trang 12 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Trong dao động điều hòa, vận tốc biến đổi

A. cùng pha với li độ                                      

Quảng cáo

B. ngược pha với li độ           

C. sớm pha \({\pi  \over 2}\) so với li độ                                 

D. trễ  pha \({\pi  \over 2}\) so với li độ

Chọn đáp án B. 

Quảng cáo