Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý 12 Nâng cao Câu 2.34 trang 17 SBT Lý 12 Nâng cao: Ở nơi mà...

Câu 2.34 trang 17 SBT Lý 12 Nâng cao: Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (có chu kì T = 2 s) có độ dài 1 m thì...

Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (có chu kì T = 2 s) có độ dài 1 m thì con lác đơn có độ dài 3 m dao động với chu kì baoi nhiêu ?. Câu 2.34 trang 17 sách bài tập Vật lí 12 Nâng cao – CHƯƠNG II: DAO ĐỘNG CƠ

Ở nơi mà con lắc đơn đếm giây (có chu kì T = 2 s) có độ dài 1 m thì con lác đơn có độ dài 3 m dao động với chu kì baoi nhiêu ?

\(2\sqrt 3  = 2,464s\)

Quảng cáo