SBT Vật lý lớp 12

Trang chủ Lớp 12 SBT Vật lý lớp 12
Bài 41.12 trang 121 SBT Vật Lý 12: Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt
41.12. Nghiên cứu độ lớn các bán kính quỹ đạo của các hành tinh trong hệ Mặt Trời, Bô-đơ đã tìm ra quy luật sau (chuỗi Bô-đơ)
Bài 40.1, 40.2, 40.3 trang 120 Sách bài tập (SBT) Vật Lý 12: Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài...
40.1. Trong phạm vi kích thước và cấu tạo xét trong bài này, những hạt nào không thể coi là hạt sơ cấp ?
Bài 40.4 trang 120 bài tập SBT Vật Lý 12: Khồng kể hạt phổtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết...
40.4. Không kể hạt phôtôn, hạt sơ cấp nào nhẹ nhất hiện nay được biết đến ?
Bài VII.11 trang 118 SBT Vật Lý 12: Cho khối lượng của prôtôn
VII.11. Hạt \(\alpha\) có khối lượng m\(\alpha\) = 4,0015 u. Tính năng lượng toả ra khi tạo thành 1 mol heli. Cho khối lượng của prôtôn : mp

Quảng cáo
Bài VII.12 trang 118 Sách bài tập Vật Lý 12: Hãy tính tuổi của khối đá đó khi được phát
VII.12. Hạt nhân urani \(_{92}^{238}U\)  sau một chuỗi phân rã biến đổi thành hạt nhân chì \(_{82}^{206}Pb\)  Trong quá trình biến đổi đó, chu kì bán rã của \(_{9
Bài VII.13 trang 119 SBT Vật Lý 12: để bắn phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo phản ứng
VII.13. Dùng hạt \(\alpha\) để bắn phá hạt nhân nhôm, ta được hạt nhân phôtpho theo phản ứng :
Bài VII.14 trang 119 Sách bài tập Vật Lý 12: Một hạt nhàn X, ban đầu đứng yên, phóng xạ
VII.14. Một hạt nhàn X, ban đầu đứng yên, phóng xạ \(\alpha\) và biến thành hạt nhân Y. Biết hạt nhân X có số khối là 4, hạt \(\alpha\) phát ra có tốc độ v. Lấy k
Bài VII.15 trang 119 SBT Vật Lý 12: Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri
 VII.15. Xét phản ứng tổng hợp hai hạt nhân đơteri :

Luyện tập

Bài 4 trang 34 sgk Hóa 12, Hãy nêu những tính chất Hóa giống nhau của saccarozơ, tinh bột
Saccarozơ tinh bột và xenlulozơ - Bài 4 trang 34 sgk hóa học 12. Hãy nêu những tính chất hóa học giống nhau của...
Bài 5 trang 194 SGK Hóa 12 nâng cao, Qua các phản ứng hóa học trên, hãy cho kết luận về tính chất hóa...
Bài 39. Một số hợp chất của crom - Bài 5 trang 194 SGK hóa học 12 nâng cao. Qua các phản ứng hóa...
Soạn văn bài Văn bản tổng kết: Văn bản tổng kết gồm 2 loại:
Soạn văn lớp 12: Văn bản tổng kết. Câu 1:. Văn bản tổng kết I. TÌM HIỂU CHUNG VỀ VĂN BẢN TỔNG KẾT - Mục...
Chất lãng mạn trong bài Tây Tiến của Quang Dũng, Có một thời, nhắc đến khái niệm “lãng mạn” người ta thường đồng nhất...
Tây Tiến - Quang Dũng - Chất lãng mạn trong bài Tây Tiến của Quang Dũng. Có một thời, nhắc đến khái niệm “lãng...
Câu 6.60 trang 59 Sách bài tập Hóa 12 NC Thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là
Thể tích các khí trong hỗn hợp lần lượt là. Câu 6.60 trang 59 Sách bài tập (SBT) Hóa Nâng cao - Bài 35....