Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12: Từ năm 2003...

Câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12: Từ năm 2003 đến năm 2010 là 7 năm....

Câu hỏi 1 trang 71 SGK Giải tích 12. Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Quảng cáo

Cho biết năm 2003, Việt Nam có 80902400 người và tỉ lệ tăng dân số là 1,47%. Hỏi năm 2010 Việt Nam sẽ có bao nhiêu người, nếu tỉ lệ tăng dân số hằng năm không đổi ?

Từ năm 2003 đến năm 2010 là 7 năm.

Vậy năm 2010 Việt Nam sẽ có số người là: 80902400.(1 + 0.0147)7= 89603511,14.

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12