Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 104 Giải tích lớp 12: Vì F(x) và...

Câu hỏi 2 trang 104 Giải tích lớp 12: Vì F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của f(x) nên tồn tại một hằng số C sao cho: F(x) = G(x) + C...

Câu hỏi 2 trang 104 SGK Giải tích 12. Giả sử f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b], F(x) và G(x) là hai nguyên hàm của f(x). Chứng minh rằng F(b) –. Bài 2. Tích phân

Quảng cáo

Giả sử f(x) là hàm số liên tục trên đoạn [a; b], F(x) và G(x) là hai nguyên hàm của f(x). Chứng minh rằng F(b) – F(a) = G(b) – G(a), (tức là hiệu số F(b) – F(a) không phụ thuộc việc chọn nguyên hàm).

– Vì F(x) và G(x) đều là nguyên hàm của f(x) nên tồn tại một hằng số C sao cho: F(x) = G(x) + C

– Khi đó F(b) – F(a) = G(b) + C – G(a) – C = G(b) – G(a).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12