Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12: Bài 2. Tích...

Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12: Bài 2. Tích phân...

Câu hỏi 2 trang 117 SGK Giải tích 12.  . Bài 2. Tích phân

Quảng cáo

Hãy nhắc lại công thức tính thể tích khối lăng trụ có diện tích đáy bằng \(B\) và chiều cao bằng \(h\).

Công thức tính thể tích lăng trụ có diện tích đáy là \(B\) và chiều cao \(h\) là: \(V = Bh\).

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12