Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 2 trang 81 SGK Giải tích 12: Bài 4. Hàm...

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Giải tích 12: Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit...

Câu hỏi 2 trang 81 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Quảng cáo

Giải phương trình: \({1 \over 5}{.5^{2x}} + {5.5^x} = 250\) bằng cách đặt ẩn phụ \(t = {5^x}\)

Đặt \(t = {5^x}\), ta có:

\(\eqalign{
& {1 \over 5}{t^2} + 5t = 250 \Leftrightarrow {t^2} + 25t – 1250 = 0 \cr
& \Leftrightarrow \left[ \matrix{
t = 25 \hfill \cr
t = – 50\,\,(loai) \hfill \cr} \right. \cr
& \Leftrightarrow {5^x} = 25 \Leftrightarrow x = 2 \cr}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12