Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 81 Giải tích 12: Bài 4. Hàm số...

Câu hỏi 3 trang 81 Giải tích 12: Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit...

Câu hỏi 3 trang 81 SGK Giải tích 12. Lời giải chi tiết Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Quảng cáo

Tính x, biết: \({\log _3}x = {1 \over 4}\)

Theo định nghĩa logarit ta có: \(x = {3^{{1 \over 4}}}\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12