Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 3 trang 93 Giải tích 12: Hãy chứng minh Định...

Câu hỏi 3 trang 93 Giải tích 12: Hãy chứng minh Định lý 1....

Câu hỏi 3 trang 93 SGK Giải tích 12. Ta có:. Bài 1. Nguyên hàm

Hãy chứng minh Định lý 1.

Đao hàm hàm số \(G(x)\) và sử dụng định nghĩa nguyên hàm để nhận xét.

Quảng cáo

Vì F(x) là nguyên hàm của f(x) trên K nên (F(x))’ = f(x). Vì C là hằng số nên (C)’ = 0.

Ta có:

(G(x))’ = (F(x) + C)’ = (F(x))’ + (C)’ = f(x) + 0 = f(x)

Vậy G(x) là một nguyên hàm của f(x).

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12