Trang chủ Bài học Bài 1. Nguyên hàm

Bài 1. Nguyên hàm

Câu hỏi 6 trang 98 Giải tích 12: Bài 1. Nguyên hàm
– Đổi biến, tìm vi phân \(du,dt\) và thay vào tìm nguyên hàm theo biến mới.

Quảng cáo
Câu hỏi 7 trang 99 SGK Giải tích 12: Bài 1. Nguyên hàm
Ta có: \(\left( {xcosx} \right){\rm{ }} = {\rm{ }}cosx{\rm{ }}-{\rm{ }}xsinx \) hay \( – {\rm{ }}xsinx{\rm{ }} = {\rm{ }}\left( {xcosx} \right){\rm{ }}-{\rm{ }}cosx.\)
Câu 3.8 trang 142 SBT Giải Tích lớp 12 nâng cao: Tìm hàm số
Tìm hàm số \(y = f\left( x \right)\) nếu biết \(f’\left( x \right) = {{15\sqrt x } \over {14}},f\left( 1 \right) = 4\)
Câu 3.7 trang 142 Sách BT Giải Tích 12 nâng cao: Tìm hàm số
Tìm hàm số \(y = f\left( x \right)\) nếu biết \(f’\left( x \right) = ax + {b \over {{x^2}}},f\left( { – 1} \right) = 2,f\left( 1 \right) = 4,f’

Bài học trong chương trình Toán 12(SBT)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...