Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 77 Giải tích lớp 12: Nêu nhận xét...

Câu hỏi 4 trang 77 Giải tích lớp 12: Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36....

Câu hỏi 4 trang 77 SGK Giải tích 12. Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Nêu nhận xét về mối liên hệ giữa đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36.

Quảng cáo

Đồ thị của các hàm số trên Hình 35 và Hình 36 đối xứng nhau qua đường thẳng y = x.

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12