Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 4 trang 82 Giải tích lớp 12: Hãy đưa các...

Câu hỏi 4 trang 82 Giải tích lớp 12: Hãy đưa các loogarit ở vế trái về cùng cơ số....

Câu hỏi 4 trang 82 SGK Giải tích 12. \({\log _3}x + {1 \over 2}{\log _3}x = 6\). Bài 4. Hàm số mũ hàm số lôgarit

Cho phương trình: \({\log _3}x + {\log _9}x = 6\)

Quảng cáo

Hãy đưa các loogarit ở vế trái về cùng cơ số.

\({\log _9}x = {\log _3}^2x = {1 \over 2}{\log _3}x\)

Vậy phương trình đã cho tương đương với phương trình:

\({\log _3}x + {1 \over 2}{\log _3}x = 6\)

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12