Trang chủ Lớp 12 Toán lớp 12 Câu hỏi 5 trang 16 Giải tích 12: TXĐ: D = R

Câu hỏi 5 trang 16 Giải tích 12: TXĐ: D = R...

Câu hỏi 5 trang 16 SGK Giải tích 12. 2. f’(x) = 3×2 – 3. Cho f’(x) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = -1.. Bài 2. Cực trị của hàm số

Áp dụng quy tắc I, hãy tìm các điểm cực trị của hàm số: \(f(x) = \,x({x^2} – 3)\)

1. TXĐ: D = R

2. f’(x) = 3x2 – 3. Cho f’(x) = 0 ⇔ x = 1 hoặc x = -1.

3. Ta có bảng biến thiên:

Quảng cáo

Hàm số đạt cực đại tại x = -1 và giá trị cực đại là 2

Hàm số đạt cực tiểu tại x = 1 và giá trị cực tiểu là -2.

 

 

 

Quảng cáo

Mục lục môn Toán 12