Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 28 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm...

Bài 1 trang 28 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính nhẩm 6 + 6...

Giải bài 1 trang 28 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung

Câu hỏi: Tính nhẩm

Giải:

6 + 6 = 12                7 + 7 = 14                8 + 8 = 16

6 + 7 = 13                7 + 8 = 15                8 + 9 = 17