Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 28 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 4...

Bài 2 trang 28 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 4 + 4 + 3...

Giải bài 2 trang 28 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung

Câu hỏi: Tính

4 + 4 + 3                  7 + 1 + 8

3 + 3 + 6                  5 + 4 + 5

Quảng cáo

Giải: 

4 + 4 + 3 = 11                 7 + 1 + 8 = 16

3 + 3 + 6 = 12                 5 + 4 + 5 = 14