Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 46 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Mai gấp...

Bài 1 trang 46 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy. Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc...

Giải bài 1 trang 46 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Bài toán liên quan đến phép cộng phép trừ (tiếp theo)

Câu hỏi: Mai gấp được 7 chiếc thuyền giấy. Toàn gấp được nhiều hơn Mai 5 chiếc. Hỏi Toàn gấp được bao nhiêu chiếc thuyền giấy?

Giải: Toàn gấp được số thuyền giấy là?

Quảng cáo

7 + 5 = 12 ( chiếc)

Đáp số: 12 chiếc thuyền giấy