Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 47 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Sợi dây...

Bài 2 trang 47 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Sợi dây lụa màu xanh dài 35cm, sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20cm...

Giải bài 2 trang 47 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Bài toán liên quan đến phép cộng phép trừ (tiếp theo)

Câu hỏi: Sợi dây lụa màu xanh dài 35cm, sợi dây lụa màu đỏ dài hơn sợi dây lụa màu xanh 20cm. Hỏi sợi dây lụa màu đỏ dài bao nhiêu xăng-ti-mét?

Giải:

Quảng cáo

Sợi dây lụa màu đỏ dài số xăng-ti-mét là:

35 + 20 = 55 (cm)

Đáp số: 55 cm