Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 1 trang 50 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Một rạp...

Bài 1 trang 50 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú...

Giải bài 1 trang 50 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập chung

Câu hỏi: Một rạp xiếc thú có 8 diễn viên thú, người ta vừa huấn luyện thêm được 5 diễn viên thú nữa. Hỏi rạp xiếc đó có tất cả bao nhiêu diễn viên thú?

Giải: Rạp xiếc có tất cả số diễn viên thú là:

Quảng cáo

8 + 5 = 13 ( diễn viên)

Đáp số: 13 diễn viên