Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 4 trang 49 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Trong phòng...

Bài 4 trang 49 Toán 2 tập 1 Cánh Diều: Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ...

Giải bài 4 trang 49 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều: Luyện tập

Câu hỏi: Trong phòng tập thể dục có 11 chiếc máy chạy bộ, số ghế nằm đẩy tạ ít hơn số máy chạy bộ là 4 chiếc ghế. Hỏi phòng tập thể dục có bao nhiêu chiếc ghế nằm đẩy tạ?

Giải: 

Phòng tập thể dục có số chiếc ghế nằm đẩy tạ là”

Quảng cáo

11 – 4 = 7 ( chiếc)

Đáp số: 7 chiếc ghế nằm đẩy tạ