Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 2 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Đặt...

Bài 2 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Đặt tính rồi tính...

Giải bài 2 trang 8 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều – Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Câu hỏi: Đặt tính rồi tính

32 + 25            74 + 3            47 + 30

48 – 13           28 – 5               69 – 60

Quảng cáo

Giải: