Trang chủ Lớp 2 Toán 2 Sách Cánh diều Bài 3 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính...

Bài 3 trang 8 Toán lớp 2 tập 1 Cánh Diều: Tính 80 + 10...

Giải bài 3 trang 8 Toán 2 tập 1 Sách Cánh diều – Ôn tập về phép cộng, phép trừ (không nhớ) trong phạm vi 100

Câu hỏi: Tính

a)

80 + 10 = 90            40 + 20 + 10 = 70            50 + 10 + 20 = 80

60 – 40 = 20             80 – 30 + 40 = 90             30 + 60 – 50 = 40

Quảng cáo

b)

7 + 3 + 4 = 14           9 + 1 – 5 = 5           8 + 2 – 1 = 9

10 + 2 + 1 = 13        13 – 3 – 4 = 6           15 – 5 + 3 = 13