Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Cân nào...

Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn...

Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?. Bài 15.6 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15.6. Cân nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

Quảng cáo

A. Cân Rô-béc-van.                          B. Cân đồng hồ.

C. Cân đòn.                                    D. Cân tạ.

Chọn B

Trong các loại cân trên thì cân đồng hồ không phải là một ứng dụng của đòn bẩy vì đây là ứng dụng về lực đàn hồi.