Trang chủ Lớp 6 SBT Vật lý lớp 6 Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Dụng cụ...

Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Lý 6: Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn...

Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?. Bài 15.7 trang 50 Sách bài tập (SBT) Vật lí 6 – Bài 15. Đòn bẩy

Bài 15.7. Dụng cụ nào sau đây không phải là một ứng dụng của đòn bẩy?

A. Cái búa nhổ đinh.

Quảng cáo

B. Cái cần kéo nước từ dưới giếng lên.

C. Cái mở nút chai.

D. Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng đế kéo cờ lên và hạ cờ xuống.

Chọn D

Dụng cụ mắc ở đầu cột cờ dùng để kéo cờ lên và hạ cờ xuống thường là một cái ròng rọc nên nó không dùng đòn bẩy.