Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Điền kí hiệu...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 1 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Điền kí hiệu

Điền kí hiệu \( \in \) hoặc \( \notin \) vào ô vuông cho đúng :

\(\eqalign{

& a)\;4…ƯC\left( {12,18} \right) \cr

& b)\;6…ƯC\left( {12,18} \right) \cr

& c)\;2…ƯC\left( {4,6,8} \right) \cr

& d)\;4…ƯC\left( {4,6,8} \right) \cr

Quảng cáo

& e)\;80…BC\left( {20,30} \right) \cr

& g)\;60…BC\left( {20,30} \right) \cr

& h)\;12…BC\left( {4,6,8} \right) \cr

& i)\;24…BC\left( {4,6,8} \right). \cr} \)

\(\eqalign{  & a)\;4 \notin ƯC\left( {12,18} \right)  \cr  & b)\;6 \in ƯC\left( {12,18} \right)  \cr  & c)\;2 \in ƯC\left( {4,6,8} \right)  \cr  & d)\;4 \notin ƯC\left( {4,6,8} \right)  \cr  & e)\;80 \notin BC\left( {20,30} \right)  \cr  & g)\;60 \in BC\left( {20,30} \right)  \cr  & h)\;12 \notin BC\left( {4,6,8} \right)  \cr  & i)\;24 \in BC\left( {4,6,8} \right). \cr} \)Chia sẻ