Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1,Điền vào các ô trống của bảng....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 9 : Ước chung và bội chung – Bài 7 trang 90 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập a) Điền vào các ô trống của bảng.

a

6

150

28

50

b

4

20

15

50

ƯCLN(a,b)

2

 

 

 

BCNN(a,b)

12

 

 

 

ƯCLN(a,b). BCNN(a,b)

24

 

 

 

a . b

24

 

 

 

a) Điền vào các ô trống của bảng.

b) So sánh tích ƯCLN(a, b) . BCNN(a, b) với tích a.b.

Quảng cáo

a)

a

6

150

28

50

b

4

20

15

50

ƯCLN(a,b)

2

10

1

50

BCNN(a,b)

12

300

420

50

\(ƯCLN(a, b). BCNN(a, b)\)

24

3000

420

2500

a.b

24

3000

420

2500

b) ƯCLN(a, b). BCNN(a,b) = a.bChia sẻ