Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho biết năm sinh một số nhà toán học...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 11 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho biết năm sinh một số nhà toán học

Đề bài

Cho biết năm sinh một số nhà toán học

Em hãy sắp xếp các năm sinh của các nhà toán học trên theo thứ tự giảm dần.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Sắp xếp năm sinh theo thứ tự thời gian giảm dần là:

1972; 1601; 1596; -287; -570; -624

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...