Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 13 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 13 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho hai số nguyên khác nhau a và b....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 13 trang 143 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho hai số nguyên khác nhau a và b.

Đề bài

Cho hai số nguyên khác nhau a và b. Đặt \(c = \left( {a – b} \right).\left( {b – a} \right)\). Hỏi c là số dương hay số âm ?

Lời giải chi tiết

Ta có: c = (a – b).(b – a) = (a – b).[-(a – b)]

            = -(a – b).(a – b) = -(a – b)2

Quảng cáo

Vì a, b là hai số nguyên khác nhau nên

(a – b)2 > 0

\( \Rightarrow \) -(a – b)2 < 0

Vậy c là số âm

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...