Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 13 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 13 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ năm đường thẳng đôi một cắt nhau. Đặt tên cho các giao điểm....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 13 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ năm đường thẳng đôi một cắt nhau. Đặt tên cho các giao điểm.

Đề bài

Vẽ năm đường thẳng đôi một cắt nhau. Đặt tên cho các giao điểm.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...