Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 11 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 11 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 25, cho AB = BC = CA = CD....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 11 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong hình 25, cho AB = BC = CA = CD.

Đề bài

Trong hình 25, cho AB = BC = CA = CD.

a) A có là trung điểm của BC không ? Vì sao ?

b) C có là trung điểm của AB không ? Vì sao ?

c) C có là trung điểm của BD không ? Vì sao ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Điểm A không là trung điểm của BC vì A không nằm giữa B và C

b) Điểm C không là trung điểm của AB vì C không nằm giữa A và B

c) Điểm C là trung điểm của BD vì C nằm giữa B, D và BC = CD

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...