Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 15 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 15 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm ba bội của 5 ; -5....

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 13 : phép nhân các số nguyên – Bài 15 trang 142 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm ba bội của : 5 ; -5.

Đề bài

Tìm ba bội của : 5 ; -5.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Ba bội của 5 là: -5; 10; 15

Ba bội của -5 là: 5; 10; 15

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...