Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 15 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 15 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm a biết...

Chia sẻ
Ôn tập chương 2 số học – Bài 15 trang 145 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Tìm a biết :

Đề bài

Tìm \(a \in {\rm Z}\) biết :

 \(\eqalign{  & a)\left| a \right| = 9  \cr  & b)\left| a \right| = 0  \cr  & c)\left| a \right| = \left| { – 3} \right|. \cr} \)

Lời giải chi tiết

a) \(\left| a \right| = 9,a \in Z.\) Do đó: \(a = 9\) hoặc \(a = -9\)

Quảng cáo

b) \(\left| a \right| = 0,a \in Z.\) Do đó: \(a = 0\)

c) \(\left| a \right| = \left| { – 3} \right|,a \in Z\)

\(\left| a \right| = 3.\) Do đó: \(a = 3\) hoặc \(a = -3\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...