Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 16 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 16 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 10cm, AC = 5cm....

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 16 trang 182 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho AB = 10cm, AC = 5cm.

Đề bài

Trên tia Ax lấy hai điểm B và C sao cho \(AB = 10cm, AC = 5cm.\)

a) Điểm C có nằm giữa hai điểm A và B không ? Vì sao ?

b) So sánh độ dài hai đoạn thẳng AC và BC.

c) Điểm C có là trung điểm của đoạn thẳng AB không ? Vì sao ?

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

a) Trên tia Ax có hai điểm B và C mà \(AC < AB \;(5cm < 10cm)\)

Nên C nằm giữa hai điểm A và B

b) Điểm C nằm giữa hai điểm A và B. Do đó \(AC + BC = AB\)

Nên \(BC = AB – AC = 10 – 5 = 5 \;(cm)\). Vậy \(BC = AC (= 5cm)\)

c) C nằm giữa A và B, \(AC = BC.\) Do đó C là trung điểm của đoạn thẳng AB

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...