Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong hình 24, hãy nêu cách vẽ điểm A thuộc đường thẳng a và điểm B thuộc đường thẳng b ...

Chia sẻ
Ôn tập chương 1 – Hình học – Bài 10 trang 181 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong hình 24, hãy nêu cách vẽ điểm A thuộc đường thẳng a và điểm B thuộc đường thẳng b sao cho ba điểm A, M, N thẳng hàng và ba điểm M, B, N thẳng hàng.

Đề bài

Trong hình 24, hãy nêu cách vẽ điểm A thuộc đường thẳng a và điểm B thuộc đường thẳng b sao cho ba điểm A, M, N thẳng hàng và ba điểm M, B, N thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Vẽ đường thẳng MN cắt đường thẳng a tại A và cắt đường thẳng b tại B

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...