Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong số các điểm P, Q, R, S, T, U trên trục số sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 2 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Trong số các điểm P, Q, R, S, T, U trên trục số sau :

Đề bài

Trong số các điểm P, Q, R, S, T, U trên trục số sau :

 

a) Có bao nhiêu điểm biểu diễn số nguyên âm ?

b) Có bao nhiêu điểm biểu diễn số nguyên dương ?

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a) Có 3 điểm biểu diễn số nguyên âm là: P, Q, R

b) Có 2 điểm biểu diễn số nguyên dương là: T, U

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...