Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên âm lớn hơn -5....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 3 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên âm lớn hơn -5.

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên âm lớn hơn -5.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Các số nguyên âm lớn hơn -5 là -4; -3; -2; -1. Vậy \(X = \{-4; -3; -2; -1\}\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...