Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Tìm số đối của mỗi số nguyên sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 6 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :

Đề bài

Tìm số đối của mỗi số nguyên sau :  \(9; – 3;\left| 8 \right|;\left| { – 4} \right|;0; – \left| 6 \right|; – \left| { – 3} \right|.\)

Lời giải chi tiết

Số đối của 9 là -9; số đối của -3 là 3

Quảng cáo

Số đối của |8| = 8 là -8; số đối của |-4| = 4 là -4

Số đối của 0 là 0, số đối của – |6| = -6 là 6

Số đối của – |-3| = -3 là 3

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...