Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn 5....

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 10 : Cùng tìm hiểu về số nguyên – Bài 4 trang 108 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn 5.

Đề bài

Hãy liệt kê các phần tử của tập hợp X các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn 5.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

Các số nguyên lớn hơn -3 và nhỏ hơn 5 là -2; -1; 0; 1; 2; 3; 4

Vậy \(X = \{-2; -1;0; 1; 2; 3; 4\}\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...