Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 10 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 10 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Không thực hiện phép toán, điền dấu thích hợp vào ô trống...

Chia sẻ
Bài tập – Chủ đề 11 : Phép cộng các số nguyên – Bài 10 trang 120 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Không thực hiện phép toán, điền dấu thích hợp vào ô trống :

Đề bài

Không thực hiện phép toán, điền dấu thích hợp vào ô trống :

a

b

Dấu của (a + b)

25

46

 

-51

-37

 

-234

112

 

2014

-2011

 

 

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

a

b

Dấu của (a + b)

25

46

+

-51

-37

-234

112

2014

-2011

+

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...