Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 2 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 2 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên đường thẳng xy theo thứ tự đó. Hãy kể tên hai điểm...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 2 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên đường thẳng xy theo thứ tự đó. Hãy kể tên hai điểm nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm nằm khác phía đối với điểm C.

Đề bài

Cho bốn điểm A, B, C, D cùng nằm trên đường thẳng xy theo thứ tự đó. Hãy kể tên hai điểm nằm cùng phía đối với điểm C, hai điểm nằm khác phía đối với điểm C.

Lời giải chi tiết

 

Quảng cáo

Hai điểm A và B nằm cùng phía đối với điểm C

Hai điểm B và D nằm khác phía đối với điểm C

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...