Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho hình vẽ như hình 32. Hãy cho biết...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 1 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho hình vẽ như hình 32. Hãy cho biết :

Đề bài

Cho hình vẽ như hình 32. Hãy cho biết :

a) Điểm A thuộc những đường thẳng nào ?

b) Đường thẳng BC đi qua những điểm nào ?
c) Hai đường thẳng c và b cùng đi qua điểm nào ?

d) Điểm D không nằm trên đường thẳng nào ?

e) Đường thẳng nào không đi qua điểm D ?

Ghi kết quả các câu trên bằng kí hiệu.

Quảng cáo

Lời giải chi tiết

Ở hình 32:

a) Điểm A thuộc những đường thẳng b và c: \(A \in b,A \in c\)

b) Đường thẳng BC đi qua những điểm D: \(D \in BC\)

c) Hai đường thẳng c và b cùng đi qua điểm A: \(A \in c,A \in b\)

d) Điểm D không nằm trên đường thẳng c và b: \(D \notin c,D \notin b\)

e) Đường thẳng nào không đi qua điểm D: \(D \notin c,D \notin b\)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...