Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 7 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 7 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Hãy vẽ hình theo phát biểu sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 7 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Hãy vẽ hình theo phát biểu sau :

Đề bài

Hãy vẽ hình theo phát biểu sau :

a) Hai đường thẳng m và n cắt nhau tại điểm A.

b) Đường thẳng p cắt đường thẳng m tại B ; đường thẳng q cắt đường thẳng n tại C.

Quảng cáo

c) Đường thẳng MA cắt đường thẳng BC tại O.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...