Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 5 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 5 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm B, C, D thẳng hàng. Hãy...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 5 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm B, C, D thẳng hàng. Hãy chứng tỏ rằng bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.

Đề bài

Cho bốn điểm A, B, C, D trong đó ba điểm A, B, C thẳng hàng, ba điểm B, C, D thẳng hàng. Hãy chứng tỏ rằng bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng.

Lời giải chi tiết

Ta có A, B, C thẳng hàng nên A nằm trên đường thẳng BC (1)

Quảng cáo

Mặt khác B, C, D thẳng hàng nên D nằm trên đường thẳng BC (2)

Từ (1) và (2) ta có A và D cùng nằm trên đường thẳng BC

Vậy bốn điểm A, B, C, D thẳng hàng

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...