Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 4 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 4 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hình trong mỗi trường hợp sau...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 4 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hình trong mỗi trường hợp sau :

Đề bài

Vẽ hình trong mỗi trường hợp sau :

a) A là giao điểm của hai đường thẳng m và n.

b) P, Q, R là ba giao điểm của ba đường thẳng a, b, c đôi một cắt nhau.

Quảng cáo

c) Bốn đường thẳng có đúng sáu giao điểm.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...