Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n,...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 1 : Điểm và đường thẳng – Bài 6 trang 163 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Đề bài

Vẽ hai đường thẳng m, n và hai điểm A, B sao cho : điểm A thuộc cả hai đường thẳng m và n, điểm B thuộc đường thẳng n nhưng không thuộc đường thẳng m. Sử dụng kí hiệu để biểu diễn quan hệ đó.

Lời giải chi tiết

Quảng cáo

 

\(\eqalign{  & A \in m,A \in n  \cr  & B \in n,B \notin m \cr} \)

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...