Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 6 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 6 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Cho M, N là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AM = BN. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 2 : Đoạn thẳng – Bài 6 trang 179 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1. Giải bài tập Cho M, N là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AM = BN. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng tỏ I cũng là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Đề bài

Cho M, N là hai điểm thuộc đoạn thẳng AB với AM = BN. Gọi I là trung điểm của đoạn thẳng AB. Chứng tỏ I cũng là trung điểm của đoạn thẳng MN.

Lời giải chi tiết

Xảy ra hai trường hợp:

Trường hợp 1: M nằm giữa A và N

 

Ta có I là trung điểm của AB nên \(IA = IB  \Rightarrow  IM + AM = IN + BN\)

Mà \(AM = BN\) (đầu bài cho). Do đó \(IM = IN\)

Quảng cáo

Mặt khác I nằm giữa M và N. Vậy I là trung điểm của MN

Trường hợp 2: N nằm giữa A và M

 

Ta có I là trung điểm của AB nên \(IA = IB\)

Mà \(AM = BN\) (đầu bài cho). Nên \(IA + IM = IB + IN\)

Do đó \(IM = IN\). Mặt khác I nằm giữa M và N

Vậy I là trung điểm của MN.

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...