Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 3 trang 81 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập...

Bài 3 trang 81 Tài liệu dạy học Toán lớp 6 tập 1, Điền dấu “X” vào ô thích hợp...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 3 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Điền dấu “X” vào ô thích hợp :

Điền dấu “X” vào ô thích hợp :

Câu

Đúng

Sai

a) Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.

 

 

b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.

 

 

c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

 

 

d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 7, 9.

 

 

 

Quảng cáo

Câu

Đúng

Sai

a) Có hai số tự nhiên liên tiếp đều là số nguyên tố.

×

 

b) Có ba số lẻ liên tiếp đều là số nguyên tố.

×

 

c) Mọi số nguyên tố đều là số lẻ.

 

×

d) Mọi số nguyên tố đều có chữ số tận cùng là một trong các chữ số 1, 3, 7, 9.

 

×Chia sẻ