Trang chủ Lớp 6 Tài liệu Dạy - Học Toán 6 Bài 1 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập...

Bài 1 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1, Trong các số 143 ; 152 ; 337 ; 409 và 621, số nào là hợp số ? Số nào là số nguyên tố ?...

Chia sẻ
Luyện tập – Chủ đề 8 : Số nguyên tố – Hợp số – Bài 1 trang 81 Tài liệu dạy – học toán 6 tập 1 . Giải bài tập Trong các số 143 ; 152 ; 337 ; 409 và 621, số nào là hợp số ? Số nào là số nguyên tố ?

Trong các số 143 ; 152 ; 337 ; 409 và 621, số nào là hợp số ? Số nào là số nguyên tố ?

Trong các số 143; 152; 337; 409 và 621

Các số 143; 152; 621 là hợp số

Quảng cáo

Các số 337 và 409 là số nguyên tố

* Giải thích: Số 143 lớn hơn 11 và chia hết cho 11 nên là hợp số

                   Số 152 lớn hơn 2 và chia hết cho 2 nên là hợp số

                   Số 621 lớn hơn 3 và chia hết cho 3 nên là hợp sốChia sẻ